Vi bidrar til vekst av våre Inkubatorbedriftene

By 22. June 2018Nyheter

FPNs Inkubator bidrar til å etablere nye teknologiselskaper og styrker eksisterende selskaper.

Vi jobber med nye ideer:

  • Produkt
  • Service
  • Ny teknologi

Våre Inkubatorbedrifter utvikler og implementere ny teknologi eller nye teknologiske produkter. Noen ganger har bedriftene våre behov for profesjonelle tjenester innen industridesign og konstruksjon for å få til en vellykket utvikling .

FPNs Inkubator har invitert et av de ledende selskapene innen industridesign – Minoko Design AS. Bedriften har allerede gjennomført 2 vellykkede prosjekter med våre Inkubatorbedrifter.  Vedlagt finner du PP- presentasjonen om Minoko Design AS: Presentasjon av Minoko – Narvik

Vi har arrangert flere møter mellom våre Inkubatorbedrifter og Minoko Design AS for å diskuterer prosjekter. Vi i Forskningsparken i Narvik håper på gode resultater i forbindelse med dette besøket.

 

Kilde: Forskningsparken i Narvik