Forskningsparken i Narvik er lokalt TTO kontor.

TTO – Technology Transfer Office er en tjeneste som leveres til våre partnere UIT, Universitetssykehuset og Norut på vegne av Norinnova Technology Transfer.

Forskningsparken i Narvik er lokalt TTO kontor. Dette medfører håndtering av innmeldte ideer fra Universitetet Campus Narvik og utredning av disse i samarbeid med Norinnova TT der vi ser på lisensiering av IP til eksisterende industri eller kommersialisering gjennom etablering av ny bedrift.

Er du ansatt hos en av våre TTO partnere og har en idé eller et forskningsresultat som du tror kan ha et kommersielt potensial følg denne LINKEN til siden på UIT.

I tillegg har FPN etter avtale med Norinnova TT lokal FORNY funksjon rettet mot Norut Narvik og UIT Narvik.

 

Besøk vårt kontor № 3596 i UiT Campus Narvik!

Åpningstider:
Onsdager: kl. 12:00 – kl. 16:00
Fredager: kl. 08:00 – kl. 11:00