Vi gjør din idé til kommersiell suksess.

En ny idé kan være et produkt, tjeneste eller en ny teknologi. Kontakt vårt team direkte på telefon, e-post eller bare kom å besøk oss. All informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt. FPN i Narvik er en del av SIVAs nasjonale utviklingsprogram som tilbyr rådgivning til entreprenører og oppstart. Vårt inkubatorprogram er finansiert av SIVA og Nordland fylke og Futurum. Vi hjelper til å etablere nye teknologibedrifter og styrke eksisterende næringsliv.

Våre prioriterte sektorer er energi, IKT, industri, engineering, bygg, transport & logistikk og helseteknologi. Vi er ser også etter nye muligheter innen turisme.

For at en idé skal bli til en suksessfull bedrift er det viktig å stille noen kontrollspørsmål. Det er ikke alltid lett å stille disse spørsmålene selv, derfor tar vi gjerne et møte hvor vi stiller noen kritiske spørsmål, vurdere om idéen har et vekstpotensial og om vi er rette instans til å hjelpe deg.

Vi ser etter annet følgende:

 • Hvilket problem løser ideen/ tjenesten?
 • Er løsningen innovativ?
 • Hvor stort er markedet? Hvilke konkurrenter finnes?
 • Er din idé rettet mot nasjonalt eller internasjonalt marked?
 • Har ideen potensiale til å bli en vekstbedrift og skape arbeidsplasser?
 • Gründer eller idéhavers personlige egenskaper
 • IPR muligheter
 • Patenterbarhet

Kommersielt behov

Hvis vi i fellesskap kommer til konklusjonen at ideen har et kommersielt potensial, vil vi hjelpe deg å realisere ideen. Sammen med deg tar vi tak i kritiske suksessfaktorer.

Vi bistår også med kontakter samt å søke tilskudd fra Innovasjon NorgeSkatteFunn fra Forskningsrådet og eventuelt andre regionale tilskudd. Vi kan også hjelpe deg å kjøpe spesialiserte tjenester gjennom tilgang til vårt partnernettverk.

Velkommen til oss! Kontakt oss for et møte!

Kritiske suksessfaktorer

 • Patentrådgiving (Patentstyret)
 • Kommersielt potensial
 • Finansiering (tilskudd, investorer, bank etc)
 • Forretningsmodell
 • Identifikasjon av potensielle partnere og kunder
 • Skalerbarhet
 • Teknologien eller konseptet bak ideen
 • Sammensetning av teamet
 • Kontorplass, møterom, printer/kopimaskiner, nett-tilgang m.m
 • Nettverk med andre gründere, entrprenører og selskaper innenfor et bredt utvalg av ulike fagfelt