Sterke nettverk og klynge utvikling.

Forskningsparken har bred kompetanse og erfaring med prosjektledelse for bedriftsnettverk og andre samarbeidsprosjekter. Vi har kunnskap om mulig finansiering av prosjekter og bistår ved søknad om støtte.

Ta kontakt eller kom innom oss for å høre med om vårt tilbud!

Tjenester

  • Bistand til søknad om prosjektfinansiering
  • Prosjektledelse (Prosjektleder til leie)
  • Klyngeutvikling
  • Møteledelse
  • Teknisk arrangør av møter, kurs og konferanser
  • Kopling av næringsliv mot FoU miljøene