Vi bringer ideen til markedet

Mange personer eller selskaper med lyse innovative ideer, har ofte ikke tid, ressurser eller kompetanse til å bringe sine ideer til markedet. FPN er her for å hjelpe deg med din produktutvikling. All informasjon vil behandles strengt konfidensielt.

Kom innom for et uformelt møte først. Vi behandler alle tilfeller individuelt!

Sammen med deg, vil vårt team identifisere produktets utviklingsmuligheter:

  • Muligheter for patentering
  • Markedsbehov
  • Konkurrentanalyse
  • Potensielle kunder
  • Potensielle partnere
  • Kommersialisering
  • Funding (tilskudd)
  • Nettverk
  • Potensielle investorer