Drop-in kontorpult
Det vi har noe ledig er Drop-in kontorpult i kontorfellesskap for grundere, freelancere.

Leie av kontorplass / verksted
FPN har leieavtale med SIVA om leie av kontorlokaler i 3 etg, SIVA 5.

Leie av møterom
Vi tilbyr utleie av møterom med inntil 18 sitteplasser på timesbasis.

Leietakere av kontorplass

Leietakere av verksted