Gode prosjekter krever kapital for å kunne gjennomføres. FPN kan bistå i å søke finansiering med hjelp av risikokapital.

FPN har et stort nettverk som kan bidra med risikokapital i tidlig fase. Det kan være:

Offentlige tilskudd

Innovasjon Norge, Forskningsrådet.

Investorkapital

Familie og venner, business angels, investeringsfond

Bankfinansiering

Lån, kassakreditt, bankgarantier

Ofte trenger man en kombinasjon av flere. Vi kan bistå enten det gjelder å utforme en søknad om tilskudd eller forberede et dokument som informerer investorer om investeringsprosjektet på den måten investorene ønsker å bli presentert et prospekt.

Banken er sjelden eller aldri med på finansiere utviklingsløp, de vil først være med når selskapet er i god drift og har en god inntjening og risikoen for tap er minimal.

Likevel finnes det måter å finansiere prosjekter på, banken kan, om den er velvillig, ta sikkerhet i tilsagnsdokumentet fra offentlig instans. Det gjelder da å overbevise banken om at du eller dere er i stand til å gjennomføre prosjektet og at risikoen for at tilskuddet ikke blir utbetalt er minimal.

FPN har erfaring med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre offentlige tilskuddsytere. FPN har også erfaring med å attrahere investorer og banker til ulike prosjekter. Ofte vet vi hva som bør forberedes før møte og hvordan et case bør presenteres.

Når vi ikke lengre har tilstrekkelig kompetanse innenfor et fagfelt, har vi et stort nettverk vi kan støtte oss til som gjerne bidrar så godt de kan.

Ta kontakt om du har et kapitalbehov, så skal vi se om vi kan bidra til at ditt prosjekt kan finansieres.