Balco AS

By 22. December 2016
Ivar Klavenes
Distriktssjef
+47 458 71 658

Balco AS

Balco er en ledende komplett leverandør av innglassede og åpne balkongsystemer, trapper og rekkverk. Vi kan omsette ideer til elegante, funksjonelle løsninger ved så vel nyproduksjon som rehabilitering.
Vi retter oss mot nybygg og boligselskaper som har behov for alternativer til eksisterende/tradisjonell løsning. Balco har all kompetanse i eget hus og utfører hele leveransen fra de første spørsmålene til
den endelige sluttbefaringen. Våre patenter og sertifiseringer sikrer kunden et kvalitetsprodukt i mange, mange år.
All utvikling, design og produksjon foregår på vårt hovedkontor i Växjö. Totalt er 275 ansatte i Balco i Skandinavia, Tyskland, Storbritannia, Nederland Sveits og Polen. Les mer på www.balco.no