INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Ofoten Sparebank
Sparebank 1 NordNorge
Proventure
Helgeland Kapital
Investinor
Sparebanken Narvik
Norinnova Invest
Kap Nord
Forte Narvik

INNOVASJONSMILJØER

Fabrikken Næringshage
KUPA Harstad
Norinnova Technology Transfer
Innovasjonsforum Nordland
Kunnskapsparken Bodø

FORSKNINGSMILJØER

Luleå Tekniske Universitet
UIT Campus Narvik
Oulu Universitet
Norut Narvik
Sintef
SICS Nord
Lapin Universitet