INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Investinor
Ofoten Sparebank
Proventure
Helgeland Kapital
Sparebank 1 NordNorge
Sparebanken Narvik
Forte Narvik
Kap Nord
Norinnova Invest

INNOVASJONSMILJØER

Fabrikken Næringshage
Kunnskapsparken Bodø
Innovasjonsforum Nordland
Norinnova Technology Transfer
KUPA Harstad

FORSKNINGSMILJØER

UIT Campus Narvik
Lapin Universitet
Oulu Universitet
Norut Narvik
Sintef
SICS Nord
Luleå Tekniske Universitet