INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Ofoten Sparebank
Norinnova Invest
Proventure
Investinor
Forte Narvik
Helgeland Kapital
Sparebanken Narvik
Sparebank 1 NordNorge
Kap Nord

INNOVASJONSMILJØER

Innovasjonsforum Nordland
Fabrikken Næringshage
Norinnova Technology Transfer
KUPA Harstad
Kunnskapsparken Bodø

FORSKNINGSMILJØER

UIT Campus Narvik
Norut Narvik
Sintef
Lapin Universitet
Luleå Tekniske Universitet
SICS Nord
Oulu Universitet