INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Sparebanken Narvik
Kap Nord
Investinor
Proventure
Ofoten Sparebank
Sparebank 1 NordNorge
Forte Narvik
Helgeland Kapital
Norinnova Invest

INNOVASJONSMILJØER

KUPA Harstad
Norinnova Technology Transfer
Fabrikken Næringshage
Innovasjonsforum Nordland
Kunnskapsparken Bodø

FORSKNINGSMILJØER

UIT Campus Narvik
Sintef
SICS Nord
Norut Narvik
Luleå Tekniske Universitet
Lapin Universitet
Oulu Universitet