INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Ofoten Sparebank
Sparebank 1 NordNorge
Investinor
Helgeland Kapital
Norinnova Invest
Kap Nord
Proventure
Sparebanken Narvik
Forte Narvik

INNOVASJONSMILJØER

KUPA Harstad
Kunnskapsparken Bodø
Innovasjonsforum Nordland
Fabrikken Næringshage
Norinnova Technology Transfer

FORSKNINGSMILJØER

SICS Nord
Oulu Universitet
UIT Campus Narvik
Luleå Tekniske Universitet
Norut Narvik
Lapin Universitet
Sintef