INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Ofoten Sparebank
Kap Nord
Forte Narvik
Sparebanken Narvik
Sparebank 1 NordNorge
Proventure
Norinnova Invest
Helgeland Kapital
Investinor

INNOVASJONSMILJØER

Kunnskapsparken Bodø
Fabrikken Næringshage
KUPA Harstad
Norinnova Technology Transfer
Innovasjonsforum Nordland

FORSKNINGSMILJØER

Luleå Tekniske Universitet
UIT Campus Narvik
Oulu Universitet
SICS Nord
Sintef
Lapin Universitet
Norut Narvik