INVESTOR OG KAMPITALMILJØ

Helgeland Kapital
Proventure
Sparebanken Narvik
Ofoten Sparebank
Forte Narvik
Investinor
Sparebank 1 NordNorge
Kap Nord
Norinnova Invest

INNOVASJONSMILJØER

KUPA Harstad
Kunnskapsparken Bodø
Innovasjonsforum Nordland
Norinnova Technology Transfer
Fabrikken Næringshage

FORSKNINGSMILJØER

Sintef
Luleå Tekniske Universitet
UIT Campus Narvik
Lapin Universitet
Norut Narvik
SICS Nord
Oulu Universitet