Kompetansemegling

By 22. December 2016
Geir Frantzen
Seniorrådgiver/ Prosjektleder
+47 907 21191

Kompetansemegling

Forskningsparken jobber på oppdrag for Nordland fylkeskommune med kompetansemegling innen bransjene Olje & gass og Bygg og anlegg. Formål med dette er å tilgjengeliggjøring av FoU programmene ute i bedriftene.

Kompetansemegling som virkemiddel utvikles og igangsettes gjennom VRI-prosjektet. Kompetansemegling som virkemiddel bygger på Forskningsrådets beskrivelser og retningslinjer for aktiviteten: