FREED

By 22. December 2016
Fred R. Johansen
Seniorrådgiver/ Prosjektleder
+47 991 28 380

FREED

Nord-Norge er en region med liten tilgang på førstefase-kapital til start-up prosjekter – også innenfor satsningsområder som fornybar energi. FREED-Prosjektet er et prosjekt som ser nærmere på hvilke finansieringsordninger som gjelder for utviklingen av fornybar- energiprosjekter i ulike deler av Europa. Målsetningen i prosjektet er å få etablert «Business Angels – konseptet» i Nord-Norge ved hjelp av investorer som har erfaring med – og interesse av å investere i tidligfase-prosjekter, med utgangspunkt i fornybar energi sektoren.