Business model innovation of process industry SMES

By 22. December 2016
Geir Frantzen
Seniorrådgiver/ Prosjektleder
+47 907 21191

Business model innovation of process industry SMES

Prosjektets mål er å forbedre konkurransedyktigheten for Små og Mellomstore Bedrifter (SMB-er) som er knyttet mot prosessindustri, gruvedrift og energibransjen. Gjennom kontakt med næringslivet skal behov og muligheter kartlegges og dokumenteres. Nye forretningsmodeller skal utvikles som f.eks. «produkt-tjeneste systemer» for forbedring av bærekraftighet til SMB-er. Innspill skal også formidles gjennom prosjektet til prioriteringer for EU finanseringsprogrammer.