Forskningsparken i Narvik (FPN) arbeider med kommersialisering av forskningsbaserte ideer samt bedriftsetableringer fra gründere og næringsliv. Vi er lokalt TTO kontor på oppdrag fra Norinnova Technology Transfer. Dette medfører håndtering av innmeldte ideer fra Universitetet Campus Narvik og utredning av disse i samarbeid med Norinnova TT. I tillegg har FPN etter avtale med Norinnova TT lokal FORNY (Forskningsbasert Nyskaping) funksjon rettet mot Norut Narvik og UIT Narvik.

Narvik Kommune har en lang historie som industriby og har et bredt kompetansemiljø basert historisk på LKAB, Jernbaneverket, Høyskolen i Narvik nå UIT Norges Arktiske Universitet og Etableringen av Kongsberg Våpenfabrikk i 1978.

Byen har eksportert kompetanse til en rekke høyteknologiske aktører i Norge, i tillegg til at det har vært grunnlag for nyetablering og knoppskyting i regionen og landsdelen.

Narvik kommune ble i 1995 omstillingskommune etter å ha mistet over 2000 industriarbeidsplasser fra 1980 til 1993. Ett av omstillingsprosjektene i perioden var etablering av en Forskningspark knyttet til Industri, høyskole- og forskningsmiljøet i Narvik. Som et resultat av dette arbeidet i omstillingsselskapet Futurum ble Forskningsparken i Narvik stiftet en vakker vårdag i millenniums året, 12. april 2000.