NORPÅ samling i Narvik 14-15 september 2016

By 7. September 2016Nyheter

Tema for samlingen er harmonisering av yrkesrettet fagutdanning og hvor flere VG skoler, bedrifter og bransjeforbund møtes. Resultatene fra nn survey om behov for arbeidskraft med svar fra ca 1000 bedrifter vil bl.a bli presentert. Matcher utdanningen bedriftenes behov er et annet spørsmål som vil bli diskutert. Deltakere fra bl.a Statoil, Narvik VGS, Utdanning Nord bidrar i samlingen. Mer info se www.norpaa.com

Kompetansemegling nytter

Flere bedrifter i Narvik regionen har fått godkjent sine søknader. Bedrifter som planlegger eller har utviklingsprosjekter oppfordres til å ta kontakt med oss i Forskningsparken for å høre mer om FoU muligheter.

Formål med avtalen er å fremme økt forskning og utvikling i bedrifter og offentlig sektor som har potensial for økt innovasjon og økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljøer. Kompetansemegling er identifisert som en måte å møte behovet for næringsnært FoU arbeid. Ordningen Kompetansemegling er etablert av Nordland fylke og bygger på Forskningsrådets retningslinjer innenfor «Virkemidler for regional FoU og Innovasjon. (VRI).

Megler vil aktivt oppsøke bedrifter i regionen og bistå med å finne god og relevant FoU kompetanse.