NORPÅ samling gjennomført i Narvik med stor suksess

By 20. September 2016Nyheter

24 deltakere fra Videregående skoler, næringsliv og utdanningssektor i Sverige, Finland og Norge var samlet i Narvik 14-15/9 for å diskutere fremtidens tilbudsstruktur innen yrkesutdanning.

Arrangementet foregikk i regi av Narvik VGs som i samarbeid med Forskningsparken i Narvik arrangerte samlingen. NORPÅ (Nordisk påbygning) er et Interreg finansiert forprosjekt som skal bidra til å harmonisere yrkesfag og gjennom dette gjøre arbeidsmarkedet i Norden mest mulig mobilt.

Under samlingen fikk deltakere blant annet:

 • Informasjon og god omvisning på Narvik vgs, studiested Oscarsborg
 • Resultatene fra større Survey gjennomført av Forskningsparken om behov for arbeidskraft med svar fra ca 1000 bedrifter på Nordkalotten
 • En sammenligning av lovpålagte yrkesfag mellom tre land gjennomført av Utdanning Nord
 • Informasjon fra to oppegående lærlinger fra Statoil og Forsvaret og om deres forventninger om fremtiden, samt råd til dagens unge som søker seg til yrkesfag
 • Informasjon om tilrettelegging for lærlingeplasser ved Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor
 • Informasjon fra næringslivet (Jernbaneverket, Statoil og Nordlaks Oppdrett) om større investeringer og behov for faglært arbeidskraft
 • Paneldebatt ledet av Svein Ludvigsen fra Grensehinderrådet

På kvelden fikk gruppen en flott omvisning på det nye Krigsminnemuseet og middag på Øvre Fjellheisstasjon.

Under siste del av samlingen diskuterte prosjektgruppen videreføringsmuligheter av NORPÅ prosjektet.

De videregående skolene som deltar i prosjektet er:

 • Narvik vgs, Norge
 • Nordkapp vgs, Norge
 • Utdanning Nord, Sverige
 • OSAO Finland

Prosjektet støttes økonomisk av. Interreg, Nordland fk, Troms fk, Statoil og Nordplus Horisontal.

NRK intervju
Mer info www.norpaa.com
Følg oss på Facebook: NORPÅ