Lanserte nasjonal nyhet på frokostmøte

By 4. April 2017Nyheter

Etter lengre tids planlegging, lanserte Kuraas, under frokostmøte hos FPN, i dag sin egen netthandel rettet  mot storhusholdningskunder over hele landet.

Til en fullsatt frokostsal formidlet markedssjef Kenneth Kuraas og daglig leder Reidar Kuraas, tankene bak denne innovative satsingen, og fortalte samtidig at de nå går fra å være en ren kjøttleverandør til å bli en matleverandør inn mot storhusholdningskunder i hele Norge.

– Vi har allerede flere hotell- og restaurantkunder over hele landet som ønsker varene våre, og vi har et finmasket logistikknett som gjør at vi når alle kriker og kroker i vårt langstrakte land løpet av to døgn. Med dette som bakteppet startet vi i fjor utformingen av netthandelen vi i dag lanserer, forklarer Kenneth.

Parallelt med oppbyggingen av den nye netthandelen har de ansatt to nye storhusholdningsselgere som skal besøke kunder og promotere den nye netthandel-løsningen i hvert sitt distrikt sør i landet.
Og disse ansettelsene er bare en begynnelse.

– Vi regner jo med at nettløsningen og selgerne skal generere større produksjonsvolum, noe som i neste rekke vil kreve flere hender hos oss. På kort sikt ser vi for oss og måtte ansette mellom 5 og 10 nye i produksjonen i Narvik, informerte Reidar Kuraas.

    

Tekst og foto: Michael Ulriksen