Invitasjon til workshop om Energi

By 21. September 2017Nyheter

Forskningsparken har gleden av å invitere deg til en workshop mandag, 2. oktober fra kl 11:00 – kl 15:00 hvor hensikten er å identifisere prosjektmuligheter innenfor Horisont 2020 med tema Energi.

Horisont 2020 er et stor forskningsprogram i EU med tilgang til svært gode forskere og finansieringsinstrumenter.

For å få mest mulig nytte ut av workshopen ber vi dere studere innholdsfortegnelsen i vedlagte draft for å identifisere relevante utlysninger.

Eksempler på områder er :

  • Energisparing og effektivisering i bygg
  • Smart energiproduksjon og distribusjon
  • Digitalisering
  • Smart Cities
  • mm

Arbeidsformen under workshopen er at vi sammen går igjennom utlysningen og finner aktuelle temaer som en kan jobbe videre med. Vi har fått med oss Eivind Sommerseth som har mangeårig erfaring fra Norges Forskningsråd til å lede samlingen. I tillegg Anders Paulsen fra NHO Nordland.

Enkel servering av bagetter. Den endelige utlysningen kommer i oktober, og med søknadsfrister i februar/ mars 2018.

Påmelding til workshopen gjøres på nettsiden www.fpn.no/aktiviteter

Senest 1. oktober kl 16:00

Sted: Forskningsparken i Narvik, Teknologivn 12, Narvik, 3 etg.

Workshopen er gratis.

Vedlegg: Draft Energy WP 2018-2020