Pre-inkubasjonsfasen i FPN i Narvik varer opp til 6 måneder  

Til å starte med ønsker vi å ha et uformelt møte med deg og stille noen kritiske spørsmål om din forretningsidé slik at for å være sikker på at du er innforstått med aspektene av hvordan du kommer til å gå inn i markedet. Vi vil utfordre deg på å beskrive problemet som du kommer til å løse med din nye idé.

På dette stadiet vil vi gjerne se potensialet i ideen din, din evne og vilje til å gjennomføre det. Vi forventer at du skal gå dypere inn i din forretningsidé og utvikle den til en konseptbeskrivelse. Vi kan bistå deg i å strukturere opp forretningskonseptet.

FPNs team skal bistå deg til utvikling av ideen din ved å konsultere deg og hjelper deg med å kartlegge markedet. Dessuten kan vi tilby deg et godt utbygd fysisk infrastruktur (arbeidssted i FPN Inkubator, ekstra kontorutstyr, internett, møterom) og et dynamisk og inspirerende forretningsmiljø der du vil dele den samme plassen med oss, FPNs team, andre Inkubatorselskaper og andre selskaper som er lokalisert sammen med oss. Du får en tilgang til vårt brede nettverk av partnere og learning-by-doing atmosfære.

Arbeidsplassen i våre Inkubator (åpent landskap) koster 1 000 kr / mnd + mva. Her får du nettilgang, og tilgang til kopi, skriver, skanner i tillegg til felles kjøkken. Studenter er velkomne gratis.

Bli en del av oss!

FPNs Inkubatormodell

Bedrifter / privatpersoner i pre-inkubasjonsfasen betaler kr 1 200,- mnd. eks. mva. for å bli i FPNs Inkubatorprogrammet. Det inkluderer 30 timer av gratis rådgivning.

Gjennom Inkubatorprogrammet kan FPN tilby inkubatortjenester/ rådgivning. Markedspris er NOK 1190,- pr time. Konsulentbistand til inkubatorbedrifter er regulert i henhold til ESAs, Gruppeunntaks- forordning av 17. juni 2014 art 28 (Innovasjonsstøtte til SMB) og kan rabatteres med opp til 75 % fra FPN. Pre-inkubatorbedriftene faktureres således med NOK 295,- pr. time.

Eksempler på tjenester FPN kan levere er:

·        Finansieringsrådgivning
·        Forretningsmodellering
·        IPR og patentering
·        Økonomisk rådgivning
·        Bistand med søknader om tilskudd, etc.

Pre-inkubasjonsfasen

Narvik testsenter

Etablering av testfasiliteter rettet mot olje og gass og materialteknologi

Sensorovervåking av felger

Overvåkningskonsept for å kontrollere at dekk ikke løsner fra bil. (storbil)

3D scanning og visualisering

3D scanning i forbindelse med dokumentasjon av masseforflyttelse etc.

Nordland equipment sales and services as

Import, utvikling og eksport av medisinsk utstyr.

Redningskran for livbåter

Konsept for effektiv håndtering av livbåter fra suplly eller andre redningsfartøy.

Vende anordning for Snøscooter

Remedie for å rette opp scooter / ATV som har veltet i terrenget.

Skroting av utrangerte oljeinstallasjoner

Spesialisering på håndtering av utrangerte utstyr fra olje og gass og maritim sektor

Komposittmaterialer utvikling og produksjon i Nord

Målet er etablering av komposittbedrifter og bygging av kompetansemiljø innen kompositt.

Dekkvaskemaskin tunge kjøretøy

Konsept for vasking av dekk på tunge kjøretøy

“Smart Mining”

Nye metoder for gruvedrift. Spesielt for mindre gruveanlegg.

Deteksjon av rørlekkasje

Konsept for dektetering av vannlekkasje i rør under grunn.

TAS LOBE INVEST AS

Fleksibel antenneløsning for fly

Wildhall.com

Etablering av handelsmarked for fisk og vilt. E-basert løsning.

Datasenter – Narvik SIVA

Etablering av datasenter i mindre skala.

Surface

Avansert overflate-behandling for industrien.

Dykker klubb

HEM Wastes – fertilizer

Robotisering av plogsveising

Salgsteamet AS

Cato Grogh /Frankdo.com