Inkubasjons prosess i FPN varer fra 1 opp til 3 år.

Når alle innledende aspekter av din forretningsidé er løst, går du inn Inkubasjonsfasen. Når selskapet ditt er tatt opp i FPNs Inkubator har vi en horisont på mellom 1 til 3 år hvor vi bygger opp et tett og godt samarbeid.

Nå er det på tide å fundere ordentlig på din forretningsplan, registrere et selskap, søke finansiering for markedsavklaring og kommersialisering, du finner potensielle kunder, og identifiserer strategiske partnere.

Vi er her for å bringe deg gjennom dette stadiet som er fullt av utfordringer.
Sammen med deg går vi gjennom din forretningsplan og bistår i utviklingen av denne. Vi kan anbefale deg hvilken juridisk enhet du bør velge, aksjeselskap eller enkeltmannsforetak? Vi bistår deg å lage en søknad om tilskudd evt søknad til bank. Ved å være en del av vår forretningsmiljø får du tilgang til vårt partnernettverk, nettverksaktiviteter og vi kan lenke deg opp til våre strategiske partnere hvor vi ser at det kan ha en verdi for deg.

Bedrifter / privatpersoner i inkubasjonsfasen betaler kr 1 200,- mnd. eks. mva. for å bli i Inkubatorprogrammet.

Gjennom Inkubatorprogrammet kan FPN tilby inkubatortjenester. Markedspris er NOK 1190,- pr time. Konsulentbistand til inkubatorbedrifter er regulert i henhold til ESAs, Gruppeunntaksforordning av 17. juni 2014 art 28 (Innovasjonsstøtte til SMB) og kan rabatteres med opp til 75 % fra FPN. Inkubatorbedriftene faktureres således med NOK 295,- pr. time.

Eksempler på tjenester FPN kan levere er:

 ·  Finansieringsrådgivning (bankfinansiering / emisjoner) ·  Forretningsmodellering / Leverandørutvikling
·  IPR og patentering ·  Økonomisk rådgivning
·  Bistand med søknader til Innovasjon Norge / Skattefunn / Forskningsrådet / andre ·  Teknologivurdering
·  Produkt- og prosessutvikling ·  Internasjonalisering
·  Markedsføring og salg ·  Tilknyttede regnskapstjenester
·  Fysisk infrastruktur ·  Tilgang til FPNs og miljøets nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt