SDU

By 22. December 2016
Ketil Botnmark
Daglig leder
+47 909 25 054

SDU

Screen Detection Unit – inkubatorbedrift som ble etablert som en spin-off fra 2K Tools.

På oljerigger finnes det så kalte «Shakere» som renser borevæsken (mud) som sendes ned i borestrengen for å smøre borekrona. Muden renses gjennom sikteduk som er plassert i Shakeren og gjennvinnes før den brukes på nytt.

Selskapet har utviklet et patentert system for å sikre kvaliteten på borevæsken ved boreoperasjoner ved automatisk deteksjon av hull i sikteduken på shakere.

Selskapet er oppkapitalisert av Narvik Kapital AS, NorInnova Invest AS og Såkorninvest II AS og 2K Tech AS.