MLM Utvikling AS

By 22. December 2016
Magne Leinan
Daglig leder
+47 484 47 620

MLM Utvikling AS

Utnytte materialteknologi for produkt- og prosessutvikling rettet mot:
– produkter for forsyningskjeden for mineraler
– transport av bulkmaterialer
– øvrige områder der produkter kan forbedres ved utnyttelse av materialteknologi

Benefit material technology for product and process innovations in:
– supply chain for minerals
– transportation of bulk materials
– other area of products improvements by material technology.