Hydrogensamling i Narvik

By 2. December 2016Nyheter

Den 30. november 2016 ble det gjennomført en Hydrogensamling i Forskningsparken i Narviks lokaler i Teknologiveien 12.

Bakgrunn

Målet med møtet var å avdekke om det er ønske eller behov for å jobbe videre med å få etablert Hydrogen-fyllestasjon i Narvik i første omgang. Hvis det er interesse for dette er videre plan å sette ned en arbeidsgruppe som kan konkretisere og ta de operative oppgavene i prosjektet med å søke ut støtte og konkretisere lokalisering av anlegget. Det vurderes et industrielt behov for Hydrogen i regionen.

Inviterte deltakere var:

  • Eiere / drivere av bensinstasjoner i Narvik
  • Bilforhandlere
  • Narvik kommune
  • Distribusjonsselskaper
  • Narvik Taxi
  • Utviklingsselskap i regionen (Futurum, Narvikgården, Narvik Havn)
  • Industri
  • Leverandører av Hydrogen og Hydrogenstasjoner
  • UIT – Campus Narvik

Bjørn Simonsen presenterte NEL ASA og trakk opp de historiske linjene fra selskapets oppstart i 1927som Hydrogen-produsent og fram til i dag.

Årsaken til at Hydrogen-biler nå er aktuelle er at de er blitt konkurransedyktige på pris og drift, men utfordringen er infrastruktur.

I dag finnes det ca 40 Hydrogenbiler i hovedsak på Østlandet. Toyota og Hyundai er de eneste i markedet, men Honda, Mercedes, VW, Nissan, Ford, BMW er på trappene med lansering av Hydrogenbiler fra 2018 – 2020.

Vegard Frihammer fra Greenstat utfordret med innspill om Norge kan bli en hydrogen-nasjon og hvordan Nordland kan bli et hydrogen-fylke. Greenstat er et norsk firma etablert i 2015. De satser på fornybar energi, og produksjon og eksport av hydrogen.

Finn Nordmo orienterte om at de i Glomfjord har etablert Glomfjord Hydrogen AS, sammen med NEL Fuel AS, Greenstat AS, Meløy Energi AS og Meløy Næringsutvikling AS. Målet er at de i 2017 skal etablere en kommersiell produksjonsfabrikk av ren Hydrogen. Markedet er nasjonale og internasjonale konsumenter av Hydrogen både industrielt og retail.

Både under presentasjonene og etter kom det opp diskusjoner om muligheter for etablering av Hydrogenstasjon i Narvik.

Les omtale fra Fremover: Fremover-om-hydrogen