God oppslutning om SKATTEFUNN seminar hos Forskningsparken i Narvik

By 26. April 2017Nyheter

15 deltakere fra næringsliv, grundermiljøer og FoU deltok på miniseminaret om SkatteFUNN som ble arrangert av Norges Forskningsråd i samarbeid med Forskningsparken i Narvik.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for kostnader knyttet til forskning og utvikling. Ordningen bidrar årlig til ca 3 mrd. i skattelette for norske bedrifter. Etter seminaret hadde flere bedrifter skisser som ble diskutert.

Foredragene kan lastes ned her:
Regionalt Forskningsfond Nord Narvik 25.4.2017
SkatteFUNN Narvik 25.4.2017
Virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25.4.2017

For mer informasjon om SkatteFUNN eller andre FoU virkemeidler, ta kontakt med oss for utfyllende informasjon.

Kilde: FPN