Frokostmøtet i Forskningsparken: EyeLife – Fra oppstart mot lansering

By 7. September 2016Nyheter

Forskningsparken i Narvik begynner med Frokostmøter. 13. september vil Business Developer, Michelle Opshaug, fra EyeLife komme til Forskningsparken i Narvik og dele erfaringer om oppstart, kapitalinnhenting, viktigheten av å utvikle teknologi og marked parallelt samt det å tørre å tenke stort.

Dette frokostmøtet er det første i en rekke som Forskningsparken i Narvik vil arrangere for alle som vil høre om utviklingen i et spennende selskap som retter seg mot et globalt marked. Narvik har en rekke selskaper som ofte er omtalt I media og er kjente i lokalmiljøet.

Nå har du muligheten til å komme og høre direkte fra selskapet selv hvor langt de er kommet og hva planene er fremover. På neste frokostmøte i oktober vil Narvik Composites presentere motivet for oppkjøpet av konkursboet til Narvik Composite og hvilke planer og strategi de har fremover.

Målet er å arrangere månedlige frokostmøter hvor enten profilerte bedrifter blir presentert eller aktuelle fagtemaer blir belyst av eksperter innen fagområdet.

13 september har vi inviterte en spesiell gjest, EyeLife, somhar siden 2013 jobbet med å utvikle et nytt trådløs ultralyd konsept; et konsept som gir alle innenfor medisinsk bransje tilgang til å ta i bruk ultralydprodukter i deres daglige virke. I tillegg til å besitte intern internasjonal fagkompetanse har EyeLife alliert seg med de fremste tekniske og medisinske fageksperter på verdensbasis. Som “et team” skal de kommersialisere de første produkter i 2017.

Konseptets høye bildekvalitet, lave pris og brukervennlige grensesnitt gjør diagnostisering presis og setter brukeren raskt i lønnsom og operativ modus uten lang opplæring i bruk av apparatet. Konseptet er app-basert, trådløst, gir fleksibilitet og har en skalerbar teknologiplattform som gir nye muligheter innen andre industriområder som veterinær, olje & gass og mekanisk industri.

Kundegruppene EyeLife retter seg mot er Anestesileger, Fysioterapeuter, Manuellterapeuter, Allmennleger, Akuttmedisins personell, Gynekologer, Sykepleiere og Studenter.

 

For å få vite mer om kommende frokostmøter, kan du følge oss på www.fpn.no

For påmeldig: Klikk her