Betongopplæring på vei inn i skoleverket – Narvik modellen under utarbeidelse

By 19. June 2017Nyheter

Narvik Videregående skole i samarbeid med UiT Narvik  v/ IVT Fakultetet utvikler i disse dager et Arktisk tilpasset U3 kurs (støpe lederkurs) som vil bli gjennomført 8.-12. Januar 2018 med mulighet for påmelding gjennom Betongsopplæringsrådet/ Norsk Betongforening fra og med 1. september 2017. Kurset er unikt i den forstand at det både skal tilbys ut mot næringslivet og til studenter/elever. Nødvendig kursbevis blir utstedt av Betongopplæringsrådet, betongopplæring.no 

Dette første kurset vil fungere som en pilot i Narvik og vil deretter bli kjørt i regi av UiT/NVGS i samarbeid med Bodø Vgs. og Polarsirkelen Vgs. i Mo i løpet av vinter/vår 2018. Krav om betongkurs er satt i standard «NS EN 13670, kap NA.4.1», og som flere flere byggherrer benytter seg av. Kurset skal bidra til å sikre kvalitet i forbindelse med betong og betongarbeid og skal være praktisk rettet med bl.a. bruk av Lab, Media Site, (nettbasert undervisning) og i tillegg ha et kaldt klima fokus, definert som utfordringer ved kaldere enn pluss 5 grader.

I betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima» www.bbak.no har flere bedrifter opplevd mangel på tilgang på relevante kurs i landsdelen, og noen har blitt diskvalifisert fra oppdrag. På lang sikt ønsker en å utvikle å tilby flere betong kurs, gjerne i Januar som er en tid på året hvor flere bedrifter i nord permitterer.

Foreleser på kurset vil være Torvaldur Noason som har mange års erfaring med betong kurs i Norge

Mer info kontakt:

Frode Lundberg , OPUS Narvik vgs, mob: 909 10010, vedr kurset

Boy Arne Buyle v/ UiT, mob: 991 06 186, vedr kurset

Geir Frantzen, Forskningsparken i Narvik, vedr betongklyngen www.bbak.no , mob:907 21 191

 

Med fokus på betong og byggearbeid i arktisk klima skal betongklyngen «betong og byggearbeid i arktisk klima» www.bbak.no  bidra til å utvide byggesesongen, samt utvikle spesialkunnskap knyttet til kvalitet på betong og logistikk av betong fra produsent til byggeplass.

Bilde: Visinor

Kilde: bbak.no