Betongkurs U3 gjennomføres i Narvik i uke 35

By 19. June 2016Nyheter

Innenfor rammen av nettverksprosjektet «Betong og byggearbeid i kaldt klima» har Forskningsparken etter ønske fra bedriftene tilrettelagt for U3 kurs i Narvik i uke 35 (29.aug – 2.sept 2016) på Scandic i Narvik. Kurset er åpent for inntil 25 deltakere.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden “NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner” med nasjonalt tillegg (NA) som i oktober 2010 erstattet NS 3465. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR).

 

Kursholder er: Torvaldur Noason

Mer info om kurset og påmelding : her