Betongklyngen – Invitasjon til workshop 8.feb, 08.30 – 15.30 i Narvik

By 10. January 2018Nyheter

Forskningsparken har gleden av å invitere nye og gamle medlemmer i betongklyngen «Betong og byggearbeid i arktisk klima»  www.bbak.no  til den sjette felles workshopen i Narvik, torsdag 8. februar 08.30 – 15.30 på Scandic.

Tema for denne workshopen er betong og miljø i et arktisk perspektiv med foredragsholdere fra MAPEI og Norsk Betongforening. I tillegg skal vi jobbe strategisk med å legge grunnlag for ny og forbedret ARENA søknad for 2018. Her har vi har leid inn ekstern bistand fra Zynk Comunication i Oslo som har vært involvert i en rekke søknadsprosesser til klyngeprogrammet på alle nivåer, både ARENA, NCE og GSE. Følgende elementer inngår:

  • Miljøvennlige betongkonstruksjoner – planlegging, prosjektering og utførelse – et sammendrag fra kursdagene i Trondheim v/ Jan Eldegard, Daglig leder i FABEKO og Bygg Uten Grenser
  • Potensielt kan 100 prosent av restbetongen gjenvinnes – presentasjon av utviklingsprosjekt og regionale muligheter v /Sven-Henrik Norman, Forretningsutvikler Miljøteknikk i  MAPEI AS
  • Strategisk prosess – Betongklyngen v/ Jan Glendrange i ZYNK

Påmelding innen 2/2:  www.fpn.no/aktiviteter

Program – Betong klyngen workshop i Narvik 7-8 februar 2018

Arrangementet foregår på Scandic Narvik i Kongens gt 33. De som har behov for overnatting må selv bestille rom. Det er lagt opp til en felles middag på hotellet den 7/2 kl 19.30 for de som kommer dagen før.

Vi ønsker vel møtt til en spennende og innholdsrik samling.

Kilde: bbak.no