Betongbransjen samlet i Narvik til erfaringsutveksling og nettverksarbeid

By 12. October 2016Nyheter

Nesten 30 aktører innen betongbransjen og FoU deltok på samlingen som omhandlet betong-og byggearbeid med fokus på vinterdrift.

Aktørene som deltok var både deltakere fra bedriftsnettverket samt andre inviterte  fra nesten hele verdikjeden innen betong. Eksempelvis aktører som entreprenører/plasstøper/rehab, betongelement, produktleverandører, tilsetningsaktører, sementprodusent, rådgivende ingeniørfirma, FoU, byggherrer etc.

Geir Frantzen innledet og presenterte kort formål med samlingen som var faglig oppdatering og nettverksbygging innen betongbransjen. Videre ble det informert om bedriftsenttverket som ønskes utvidet til en klynge hvor en søker opptak i det nasjonale ARENA programmet. Et ønsket resultat var derfor å få utvidet klyngen samt få innspill til samarbeidsområder i nettverket. I tillegg å få i gang utviklingsprosjekter som f.eks det å få opp relevante kurs og utdanninger innen betongfaget for Nord-Norge i Nord-Norge. Deltakerne var svært godt fornøyd med samlingen som vi håper skal bidra til økt aktivitet i nord!

Program til samling i Narvik

Gruppen vil møtes igjen nokså snart. Følg nettverkets arbeid på www.bbak.no

 

Kilde: www.fpn.no